Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 28/02/2007 03:05

Bốn mùa no, bốn, thiếu mùa nào,
Trăng một thu chầy, vặc vặc cao.
Hây hẩy gió vàng thông ải nhạn,
Làu làu bóng ngọc suốt nhà giao.
Dãi dầm chén khách kề hiên cúc,
Nhẹ chở thuyền ai ngược động đào.
Có kẻ lòng còn ưu ái cũ,
Ngồi năm trông nhẫn, xế lầu sao.