Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2007 17:17

Xao xác ban vừa một khởi canh,
Giốc ai thánh thót thuở giang thành.
Chồi hoa điểm tuyết hoa tương bạc,
Đèn hạnh ngấn cù bóng loáng xanh.
Hàn tự chuông kia thôi mới đấy,
Tiều lâu người nọ ngủ sao đành ?
Ít nhiều tâm sự trong khi ấy,
Nhỡ lắm thay càng...