Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/02/2007 02:09

Ruộng xanh, nước biếc ngát lom om,
Xê xế canh phu đã tới nom.
Đỗi Vũ tắm mưa tai nhấp nhấp
Nội Châu cuốc nguyệt cật khom khom.
Cày Y cúi đỡ dân Thương ngóng.
Lều Cát nằm lui chúa Hán nhòm.
Có thuở nông rồi khi việc giãn,
Đèo heo hóng mát ở ngoài mom.