Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/02/2007 03:25

Thức xuân một khí hãy còn khoe,
Phút đã nam ngoa đến tiết hè.
Đằng đẵng ngày chầy giương tán nắng,
Đùn đùn bóng rợp phủ màn hòe.
Khúc hòa Ngu Thuấn đàn cầm ngọc,
Chức thẳng Hi Hòa cửa sổ the.
Trong ấy vây nên cờ một cuộc,
Khéo đâu vang tiếng cái ve ve.