Đằng đẵng canh chày tuyết nhiễm xâm,
Đỉnh đang đâu dội, tiếng hàn châm ?
Chày kình vưỡn ngỡ thằng đồng nện,
Cối thỏ dường đà ả quế đâm.
Thục nữ tơi bời vui cửi dệt,
Tao nhân ánh ỏi hứng thơ ngâm.
Vẳng nghe sẽ chạnh niềm ưu ái,
Màng tượng dường bằng phủ nguyện âm.