28/09/2022 07:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh bài Hòn đá tảng giặt vải mùa rét

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/02/2007 03:20

 

Đằng đẵng canh chày tuyết nhiễm xâm[1],
Đỉnh đang đâu dội, tiếng hàn châm ?
Chày kình[2] vưỡn[3] ngỡ thằng đồng[4] nện,
Cối thỏ[5] dường đà ả quế đâm.
Thục nữ tơi bời vui cửi dệt,
Tao nhân ánh ỏi hứng thơ ngâm.
Vẳng nghe sẽ chạnh niềm ưu ái,
Màng tượng dường bằng phủ nguyện âm[6].
[1] Thấm vào.
[2] Chày nện chuông.
[3] Vẫn.
[4] Chú tiểu.
[5] Cối giã thuốc trong trăng.
[6] Lời cầu nguyện.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Vịnh bài Hòn đá tảng giặt vải mùa rét