Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/02/2007 03:23

Đòi phượng lạt sạt trận hàn phong,
Da diết người thay bấy hỡi đông!
Mốc rắc rêu tiền, xanh những tuyết,
Cát pha màu bạc, giá đầy sông.
Chuông vàng ngàn khói thông về hạc,
Canh diễn lầu châu nước ngán rồng.
Chớ chớ ngại rằng mai lạnh lẽo,
Kìa kìa mai đã thức xuân nồng.