25.00
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi Vanachi vào 10/02/2014 16:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/05/2014 08:27

Đương cơn lửa cháy thấy ai nào
Hoả đỉnh điều canh có một tao
Gắng sức phò vua cho ấm nước
Ra tay dẹp bể để yên rào
Trên đầu phất phới tàn bay rợp
Trước mặt nguy nga khói toả cao
Thu cuốn bốn bên về một mối
Cha con đều hưởng lộc Thiên tào


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004