103.60
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
167 bài thơ
3 người thích
Tạo ngày 09/03/2007 04:13 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 27/03/2007 11:32 bởi Vanachi
Việt Phương (1928-2017) tên thật là Trần Quang Huy, là một nhà thơ Việt Nam thời kỳ chiến tranh, nổi tiếng với tập thơ Cửa mở. Sáng tác hai mươi năm trước thời mở cửa, những câu như “Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ/ Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thuỵ Sỹ”... đã làm cho tác giả khốn đốn..., và sếp của ông, thủ tướng Phạm Văn Đồng (mà ông là thư ký), cũng không bảo vệ được. Hiện sống tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Tác phẩm:
- Cửa mở (NXB Văn học, 1970)
- Cửa đã mở (NXB Thanh niên, 2008)
- Bơ vơ đông đảo (NXB Hội Nhà văn, 2009)
- Cỏ dọc đường trần (NXB Hội Nhà văn, 2010)

 

 1. “Một chút hư không một chút đầy”
 2. Anh bắt đầu từ em
 3. Ấm
 4. Âm vang
 5. Bạch
 6. Bao
 7. Bay
 8. Bến
 9. Biển và trời
 10. Bỗng
 11. Bụi
 12. Bừng
 13. Cát
 14. Cầu
 15. Cây sấu quê hương
 16. Chát
 17. Chỉ
 18. Chợ hoa ngày tết
 19. Chừng
 20. Có (I)
 21. Có (II)
 22. Còn
 23. Cùng
 24. Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi
 25. Cuối
 26. Dành
 27. Dâng
 28. Dòng
 29. Duy
 30. Dừng
 31. Đảng
 32. Đảo
 33. Đắng
 34. Đậu
 35. Đầu
 36. Đây
 37. Đem cả tình yêu làm vũ khí
 38. Đêm trăng
 39. Đến (I)
 40. Đến (II)
 41. Đón
 42. Đọng
 43. Động
 44. Đời
 45. Đủ
 46. Đừng
 47. E-goóc
 48. Gần (I)
 49. Gần (II)
 50. Giải
 51. Giàu
 52. Giêng
 53. Gió
 54. Giòn
 55. Giữ
 56. Gọi
 57. Gọi (I)
 58. Gọi (II)
 59. Gửi (I)
 60. Gửi (II)
 61. Gửi người tôi theo mà chưa từng gặp mặt
 62. Hát (I)
 63. Hát (II)
 64. Hoá
 65. Hoá
 66. Học
 67. Hỏi
 68. Hương
 69. Im
 70. Khác
 71. Khi
 72. Không (I)
 73. Không (II)
 74. Kịp
 75. Lạc
 76. Lại (I)
 77. Lại (II)
 78. Lâu
 79. Lên
 80. Lượn
 81. Mai
 82. Màu
 83. Mặn
 84. Mất
 85. Mình
 86. Một
 87. Một mùa thu không biết sớm hay chiều
 88. Mở
 89. Mời
 90. Muôn vàn tình thân yêu trùm lên khắp quê hương
  2
 91. Mướt
 92. Năm xưa, buổi lên đường
 93. Nắng
 94. Nâng
 95. Nét
 96. Ngắm
 97. Nghiệp
 98. Ngỏ (I)
 99. Ngỏ (II)
 100. Ngộ
 101. Nguyên (I)
 102. Nguyên (II)
 103. Người
 104. Người như sự sống mãi sinh sôi
 105. Nhắn
 106. Nhân
 107. Nhận
 108. Nhật ký ở nhà an dưỡng
 109. Nhìn (I)
 110. Nhìn (II)
 111. Nhớ
 112. Nhớ (I)
 113. Nhớ (II)
 114. Những khung cửa mở
 115. Niệm
 116. Nội
 117. Nỗi đau trái đất
 118. Nơi tự do độc lập sáng như gương
 119. Ơn
 120. Phiêu
 121. Quê
 122. Rộng
 123. Sáng
 124. Sao
 125. Sống
 126. Tạ
 127. Ta chờ mình, chính mình chờ ta đấy
 128. Ta đến soi vào anh em
 129. Ta nhìn trời đêm nay và ta đọc
 130. Tặng
 131. Tâm
 132. Tâm sự đảng viên
 133. Thả
 134. Thành
 135. Thành phố của ta như người đồng đội
 136. Thay (I)
 137. Thay (II)
 138. Thầm
 139. Thật
 140. Thấy
 141. Thở
 142. Thơ
 143. Thời
 144. Thơm
 145. Thu
 146. Thử
 147. Thức
 148. Thường (I)
 149. Thường (II)
 150. Tiếng hát niềm vui
 151. Tìm (I)
 152. Tìm (II)
 153. Tỏ
 154. Toán
 155. Trắng
 156. Trên đường Thanh Niên
 157. Tự
 158. Về
 159. Vờn
 160. Xa
 161. Xanh
 162. Xem ảnh
 163. Xuân
 164. Xuống
 165. Yêu tình yêu

Tuyển tập chung