Người con trai thường tặng quà người yêu
Anh chẳng bao giờ có gì tặng em
Nhận lấy từ em một đời nhường nhịn
Hột lạc rang lát mứt gừng
Những ước mơ thầm của người con gái

Anh chỉ dành được cho em sự giữ gìn
Màu hoa phượng đỏ
Anh chỉ dành được cho em sự bồi hồi
Khi nhìn ngọn cỏ


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008