23.00
112 bài thơ

Đọc nhiều nhất

Thích nhất

Mới nhất

Tạo ngày 31/10/2015 13:27 bởi tôn tiền tử
Năm 1970, NXB Văn học xuất bản tập thơ Cửa mở của nhà nghiên cứu, nhà thơ Việt Phương. Tập thơ đã gây tiếng vang lớn. Đến thời kỳ đổi mới, năm 1989, tập thơ lại được NXB Văn học tái bản. Tập thơ thứ hai của ông, Cửa đã mở (NXB Thanh niên, Hà Nội, 2008), gồm 111 bài thơ. Tên tập thơ xuất phát từ lời bài Mấy vần thơ buông của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng Việt Phương ngày 5-12-1988, nhân dịp Việt Phương 60 tuổi. Bài thơ của Đại tướng cũng được in ở đầu tập thơ này.