Một nhìn nhau hững hờ đắm say
Chẳng biết sau này là gì cả
Gì cũng chưa mà gì cũng đã
Thế mà vô tận hoá phút giây

Một nhìn nhau đắm say hững hờ
Vừa đủ giăng tơ lên trời biếc
Có biết không hay là không biết
Trọn đời mất biệt nhẹ nhàng sao

Một cầm tay và một chiêm bao


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008