Nửa chừng xuân lại nửa chừng đông
Con đường tưởng thẳng hoá ra vòng
Mưa phùn bụi quá không thành giọt
Có không không có có không không


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008