Tự làm thành cuốn hút
Đi chẳng thiết quay về
Đời người nhiều gãy khúc
Cây đời vẫn xum xuê
Dọc đường nhiều bước ngoặt
Cứ trong màu nắng quê
Dẫu tái tê lầm lạc
Trời xanh như lời thề
Dẫu ê chề vùi dập
Chết vẫn còn say mê


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008