Mười năm
Thơ mấy lần đổi mới
Tình yêu mấy lần tắt nguội

Đất nước thêm mười một triệu người
Em bao nhiêu vòng lượn trong tôi

Cháu nhỏ thành cô gái đẹp não nùng hàng ngày trôi qua cửa
Tuổi hai mươi thơm ngây ngất gió

Cái gì có cái gì thôi
Một nét mày chau một tiếng cười

Mười năm

Đủ tháng ngày cho người sa đoạ
Cây mới trồng vừa qua mùa bói quả

Đuôi mắt em một bóng ngả thời gian
Những bài thơ xanh bình thản thay lá vàng

Lòng ham quá bụi đường và biển hát
Không đến nữa bao nhiêu tóc bạc

Một tối khuya trời đất mơ hồ
Choàng đi tìm không biết cái gì từ tuổi thơ.


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008