Tình hoá đá
Đá hoá bùn
Bùn nhơ làm thanh khiết hoa sen
Sen phiêu du tình đến trễ
Hương giang ôm cồn cơm hến Huế
Trăng thì thầm sông Nhuệ nằm im
Tôm càng xanh Cà Mau quẫy
Giẫy chìm


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008