Tình cờ một kiếp cõi người
Một đời bầm dập một trời rối ren
Chút lòng thoát khỏi bon chen
Nam mô chưa đến A men không vừa
Bao nhiêu thiếu cũng là thừa
Sao cho rớt ngược dòng mưa tẩy trần


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008