Nắng hừng giữa mưa lạnh gió mùa
Vô tư giữa được thua ham hố

Một tiếng chim sâu nhỏ

Nào nổ ra nổ vào vũ trụ tuần hoàn
Nào sóng thần dâng tràn toàn cầu hoá
Nào phép lạ công nghệ thông tin
Nào vươn lên kinh tế tri thức
Nào háo hức dân chủ tham gia
Nào tụng ca giải trình minh bạch
Nào xanh sạch môi trường
Nào ngoan cường đuổi kịp
Nào trò bịp Mỹ Âu
Nào mưu sâu Châu Á

Bao thời cơ bao hiểm hoạ
Bỗng dưng thừa


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008