Anh rất sợ trời xanh buồn đi mất
Bóng đêm về lẩn khuất giữa lòng nhau
Thật yêu thương nên đừng yêu thương thật
Cho dạ hương ngây ngất mãi đêm đầu


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008