01/02/2023 10:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hương

Tác giả: Việt Phương - Trần Quang Huy

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/10/2015 22:35

 

Anh rất sợ trời xanh buồn đi mất
Bóng đêm về lẩn khuất giữa lòng nhau
Thật yêu thương nên đừng yêu thương thật
Cho dạ hương ngây ngất mãi đêm đầu
Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Việt Phương » Hương