Anh tìm em giống như tìm chân lý
Thấy em rồi xa nữa vẫn là em
Cái con người thần tiên và ma quỷ
Có gì đâu mà cứ chỉ đi tìm


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008