Sáng chủ nhật ra phố
Chọn một cô gái đẹp và đi theo
Nhìn tỏ mặt cái nghèo
Voan hồng da xanh len đỏ

Bao nhiêu đêm loang lổ
Những vì sao ánh mắt những vì sao bãi đờm

Qua mấy cuộc chiến tranh
Bắt đầu biết nhìn ra cái đẹp

Con đường tiếng hát
Người bụi bụi người
Quần bò nội quần bò ngoại
Phớt xanh quầng mắt đỏ vành môi

Đi theo cái đẹp người con gái
Lặng lẽ nhìn đôi gót bờ vai

Lòng trào lên nỗi nhớ những người
Chẳng bao giờ còn thấy bờ vai đôi gót ấy


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008