Tờ mờ sáng màn sương còn mờ đục
Rồi nắng thu lại đúc một trời mơ
Và chân thành sẽ xua tan lừa lọc
Giữa Thăng Long nghìn tuổi rất dại khờ

Nhá nhem chiều hoàng hôn nhoà bảng lảng
Rồi đêm thu lại thoảng một làn hương
Nơi gầm cầu lập loè đom đóm sáng
Giữa Thăng Long điềm đạm cứ như thường


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008