Mây tụ vào núi Tản
Gió tươi mạn Quảng Ninh
Thơ tình ga Mường Mán
Ai lâm nạn Thái Bình

Cũng có núi ở Tây Ninh đấy chứ
Có lẽ đúng chân kinh là không chữ
Cứ mông lung mở mịt thử xem nào
Có cái gì thấp ở trên cao
Con chào mào bay vụt
Đêm xuân về hun hút trời sao


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008