Cây trước nhà có chiếc lá hơi tròn
Thì ra chim véo von giữa Hà Nội

Thu vàng mơ em nâu thẫm môi son
Đi trong nắng bồn chồn hờn dỗi

Chợ cũ khơi nguồn mới trào tuôn
Lòng lạnh lùng lại dường nóng hổi

Ngược xuôi người ào ào như suối
Ai dập dìu ai rong ruổi dại khôn

Một bộ ngực mọng tròn hai mươi tuổi
Đời rất già vẫn cứ còn non


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008