Làm lý luận như tìm gặp lời thề
Ham mê vô độ
Làm thơ như người nghèo đi chợ
Nhiều thèm thuồng ít mua
Ở đời như ở chùa
Thanh bần chay tịnh
Làm kinh tế như làm lính
Đạn thường tránh ai biết liều
Nhìn đời bằng đôi mắt tình yêu
Ngây dại


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008