Chiếc lá me xanh giấc mơ trẻ con
Trời Hà Nội xanh tiếng thở con gái
Mắt mèo đêm xanh lòng người mong mỏi
Quả cam sành xanh câu hỏi ngày buồn

Thư trên giấy xanh lời toàn lừa dối
Nước biển chiều xanh trái ớt tươi non
Ánh mắt em xanh mùi thơm hoa bưởi
Đôi dép nhựa xanh chút ảo vọng tàn

Cơn mộng du xanh một đàn kiến lửa
Màu xanh thoang thoảng gió hương hoàng lan


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008