Gian hùng thế cuộc đời ơi
Ngón đàn thật độc nụ cười như hoa

Vị tha lắm cuộc đời ta
Người là tình nghĩa thiết tha dâng người

Oan khiên thế cuộc đời ơi
Thổi lên kẻ xấu dập vùi người ngay

Thanh tao lắm cuộc đời này
Mái nghèo thơm thảo tháng ngày kiên trinh

Gian nan thế cuộc đời mình
Chưa qua máu lửa đã rình đau thương

Bao dung lắm cuộc đời thường
Chắt chiu từng chút áo cơm cho người

Công bằng lắm cuộc đời ơi
Nắng hanh nhắc nhủ những lời thề xưa

Sóng trời kiên nhẫn vỗ bờ
Đời người bền bỉ gieo chờ niềm vui

Nhân tình lắm cuộc đời ơi
Niềm tin gửi ở những người hôm nay


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008