Năm cũ qua nâng niu cái mới
Cầm ngày mai trong tay

Năm mới đến chắt chiu cái cũ
Mang truyền thống dâng đầy

Cái mới nào tính bằng tiền Tây và hàng Nhật
Những của dởm gọi là dân chủ và hạnh phúc
Huyễn hoặc như mùa xuân

Cái cũ nào tính bằng sai lầm và tội ác
Những uất hận đến giờ trừng phạt
Nhân tình như mô Phật và A men

Mới cũ tính bằng thập niên bằng thế kỷ
Có nghĩa gì với thời gian

Ba mươi năm sau hoa hậu phai tàn

Một chút mơ màng
Phi lý

Cái mới của ai
Viển vông và ngạo nghễ

Cái mới của kẻ nào
Sâu độc và hoen rỉ

Cái mới của con người
Như đất trời
Bình yên và rất trẻ


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008