Kín đáo và mỡ màng
Cao sang và e lệ
Thơ trẻ và đàng hoàng
Ngang tàng và giản dị
Khắc kỷ và hồn nhiên
Thôi miên và an ủi
Gần gũi và xa vời
Trọn đời và một thoáng
Vòm sáng cõi đời sau
Tinh cầu nào hẹn gặp


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008