Chẳng bao giờ anh gọi em là em
Em yêu anh thì anh cũng không dám nhận lời
Có thể anh vẫn còn khao khát khổ đau
Nhưng anh đã gây đủ cái phần gây đau khổ trên đời
Không phải anh đâu
Em hãy đi vào hạnh phúc
Với một người bạn trai


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008