Vở kịch đầy nhiệt tình không nghệ thuật
Tác giả diễn viên đều công thức
Nhạc đệm rất thô
Như giết bóng dáng ngày xưa và xúc động

Người lính cứu cho vở kịch về mình khỏi hỏng

Anh chết trận
Cô diễn viên ngượng nghịu nói là hy sinh vì đời sau
Bao nhiêu anh em đã mất
Hiện lên mồn một là anh
Cậu lính trẻ lạc ngũ xin đánh nhờ chưa kịp tâm sự gì cùng tiểu đội
Vô danh với đất nước vô danh với đơn vị mình
Cũng có thể như kịch bản là anh chưa từng trải một làn môi con gái

Đồng đội ngã trên chiến hào
Anh biết rõ người hôm nay đang tụng ca sáo mòn về anh đấy
Vượt qua dối trá qua chân thành qua nghệ thuật anh sống dậy

Độ lượng
              trang nghiêm
                             tin cậy cuộc đời


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008