Thơ tình anh làm rất hiếm có em
Hầu như toàn là những cô gái khác

Thơ tình anh làm thiếu không gian em
Vơ vẩn gửi vào những trời đất khác

Trời nào đất nào thì cũng vẫn em
Em là cơ duyên của từng hạt cát
Thơ tình anh làm như chẳng có em
Em là thần thái mọi cô gái khác


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008