Bạn thân mến
Chúng ta ăn cơm bữa bằng vất vả gian nguy
Xoá sự bẩn thỉu để sống và chiến thắng
Đừng đeo vào tim những cục chì rất nặng

Bệnh ươn hèn loạng choạng niềm tin
Tệ ấu trĩ kêu rên ầm ỹ
Lối cổ xưa tức khí húc bừa
Tật huyênh hoang nói như thánh phán
Kiểu vo tròn chưa dám đã thua
Trò nịnh bợ vào hùa ca tụng
Mẹo chạy làng lúng búng đổ thừa
Thói con buôn đợi chờ năm tháng
Sự đầu hàng quay trán nhìn ngang
Lòng phản bội sẵn sàng quỳ gối

Hãy gìn giữ cho lòng ta trẻ mãi
Như bình minh tươi rói thuở ban đầu
Hãy rèn luyện cho lòng ta chín lại
Như chân người đã trải hết đường đau


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008