Thời gian như đôi mắt hằn thù trừng lên dữ tợn
Một ngày một ngày một ngày ai biết mấy ngày qua
Đi đâu về đâu những đêm dài rùng rợn
Người đã đi rồi ta mất ta


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008