Ơi những trưa hè thương nhớ ơi
Tu hú hay lòng ta bồi hồi
Bát ngát tầng xanh trời thăm thẳm
Ta đợi chờ ai ngạt chết thôi

Ơi những trời sao thương nhớ ơi
Như bức tình thư gửi cho người
Đêm nay ai đọc lòng ta đó
Mà những dòng sao lấp lánh vui


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008