Ra thế mùa thu lại đến rồi
Trời như một thoáng giận xa xôi
Đang đi vô cớ dừng chân lại
Mới biết rằng ta chỉ nhớ người


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008