Anh tặng em
Cuộc đời anh không sống
Giấc mơ anh chỉ mơ
Một tâm hồn để trống
Những đêm trắng mong chờ

Anh tặng em
Bài thơ anh không viết
Nỗi đau anh đi tìm
Màu mây anh chua biết
Tha thiết của lặng im


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008