Lại một mùa xuân sắp đến gần
Có gì diễu cợt thế mùa xuân
Trời cao tươi nõn trong sạch quá
Mà đục ngầu sao cái nhân quần

Lại một mùa xuân đang đến đây
Lộc xuân nhu nhú nhánh xuân gầy
Bao nhiêu khao khát dồn lên nụ
Cơn mơ thơ ngây bay thành mây

Lại một mùa xuân đã đến rồi
Tình xuân khắc khoải lắm xuân ơi
Nhịp đời hối hả sương bàng bạc
Xuân có điều chi nói với người

Em bé đánh giầy chị gánh thuê
Chân bước bâng khuâng xuân đã về
Không bánh không hoa trên giường trọ
Xôn sang ngày Tết vẫn xa quê

Thôi cứ tưng bừng trận pháo hoa
Cứ chúc mừng nhau lúc giao thừa
Chưa có trong đời thì hy vọng
Ai đang viết thảo những dòng mưa


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008