Anh muốn nhìn em thật lâu
Để đọc một câu trong mắt
Dù cho mặt trời vụt tắt
Dù cho trái đất hoang tàn
Dù cho con người hung tàn
Dù cho cuộc đời phản trắc
Em ơi giữ lành đôi mắt
Giữ nguyên trong vắt tâm linh
Giữ lấy một câu đinh ninh
Câu giữ một mình không nổi
Câu suốt một đời tìm hỏi
Câu không nỡ nói bao giờ


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008