Sa mạc đầm đìa đại dương ráo hoảnh
Ma quỷ nhồm nhoàm phun thánh lên trời
Tia nắng cung quăng tầng mây ăn mảnh
Gió tròn vành vạnh đánh đu chơi

Em vắt tim tôi manh quần lót bẩn
Thiên hà xa luẩn quẩn một phản đời
Trước bích bang chút chân không bất cẩn
Nhểu ra ngoài vô tận rú Eo ơi

Rồi vũ trụ này kia mồi đó nọ
Những vì sao chổng vó xăm xoi
Gầm gào chim hoà âm gù ghì chó
Coi dòi con cú vọ con người


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008