Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2015 22:37

Khi anh đốt xe Mỹ trên đường phố Sài Gòn
Bị địch bắt đánh chết đi sống lại
Tôi bình yên làm trên quê hương những việc anh mơ làm sau chiến thắng
Tham quan Liên Xô khảo sát Đức, Hung
Tìm hiểu Nam Hàn nghiên cứu Mỹ, Nhật
Anh từ Tổng Nha sang Chí Hoà ra Côn Đảo
Tôi lên bậc tăng chức thêm quyền không muốn mà cứ thành bệ vệ
Giải phóng rồi gặp nhau ở thành phố Hồ Chí Minh
Chúng ta cùng một tuổi
Tôi phơi phới hồng hào anh xanh xao gầy guộc

Được giao một việc làm nhũn nhặn
Anh không còn thời để học hành
Công tác mới anh vụng về kém cỏi
Chẳng lẽ tôi hèn hạ tự vỗ về rằng trong kiến thức tôi có máu anh đổ ra ở chuồng cọp

Trả ơn anh bằng nương nhẹ xuê xoa
Anh phải được kính trọng biết bao lần hơn thế
Anh đáng nhận cái bất công của sự thật cái tàn nhẫn của cuộc đời đến tận cùng

Sáng nay tôi nhìn hàng me không biết mình vui hay buồn
Tôi vừa quyết định thay anh bằng một kỹ sư
Người thanh niên lên đường sang học ở Ba Lan vào dịp anh tuyệt thực trong hầm gian cấm cố


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008