Cuộc đời không a mà còng
Không vơ mà vẩn không vòng mà vo
Con người cứ hững đừng hờ
Cứ thương đừng hại cứ mơ đừng màng
Gì ơi
        Có muốn mời sang


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008