Một thoáng giận hờn cay đắng thế
Ta yêu bé bỏng biết nhường bao
Ngày xưa ít được làm nũng mẹ
Nay mở tình thương để gục vào


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008