Anh nhớ em như rừng thông nhớ gió
Thoảng gió về rừng đã mở lòng thông
Hãy quên anh như người quên ngọn cỏ
Dẫm lên rồi mà tưởng cứ như không


Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008