30/01/2023 23:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không (II)

Tác giả: Việt Phương - Trần Quang Huy

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/11/2015 22:51

 

Anh nhớ em như rừng thông nhớ gió
Thoảng gió về rừng đã mở lòng thông
Hãy quên anh như người quên ngọn cỏ
Dẫm lên rồi mà tưởng cứ như không
Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Việt Phương » Không (II)