Anh dâng em
           bài thơ anh mà em là
                       tác giả
Đoá hoa anh mà em là
           sắc hương
Thanh gươm anh mà em là
           chất thép

Anh dâng em
Cái phần anh trong kỷ niệm về những
           con đường
                       quá đẹp
Em sẽ đi trên đường ngày xưa
Mùi hoa sữa mùa thu
           vẫn ngát

Tình yêu như một hạt
           cườm trên trời

Dải Ngân-hà thôi
           không lạnh nữa

Những khung cửa
           mở
Ngày mai


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]