Ngồi yên trong căn phòng hẹp
Ngoài kia âm vang cuộc đời
Cửa mở cũng như cửa khép
Chỉ muốn ngồi đây mãi thôi

Quên hết những gì bẩn thỉu
Quên cả những gì trắng trong
Như đã thừa như còn thiếu
Chỉ xin một phút trong lòng


Nguồn: Bơ vơ đông đảo/ NXB Hội nhà văn, 2009