Xé nát em ra thành vũ trụ
Nghe những thiên hà hú thành đêm
Nhìn chim tha rác về xây tổ
Thu gom vũ trụ lại thành em


Nguồn: Bơ vơ đông đảo/ NXB Hội nhà văn, 2009.