Bản thể người mang lòng cây dạ đá
Từ hư vô tất cả hoá con người
Chú mèo con ngủ trên lưng bạn chó
Mùa xuân về để ngỏ mộng xa khơi


Nguồn: Bơ vơ đông đảo/ NXB Hội nhà văn, 2009.